IZVELIES VALSTI UN VALODU
Valsts:
Русский  English  Latviešu 
PĒC NOSAUKUMA VAI KODA
JŪSU PREČU GROZS
0 preces
 
VALSTS NUMURS vai VIN
Ievadiet LV valsts numuru vai VIN
(*bez atstarpēm vai svītriņam)
:
vai meklēt Kopējā Katalogā

Katalogs

KLIENTU PORTFOLIO

Zīmolu kvalitātes:

Premium
Vidējais
Ekonomisks

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI

Klientu atsauksmes

„Saņēmam sūtījumu ar Latvijas Pasts, paldies! P.S sildītājam vadu garums ir OK. „

Pieņēmam arī PAYPAL maksājumus!

TOP PRECE

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

 

PIRMS LIETOŠANAS VAI REĢISTRĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNĒ  JUMS IR RŪPĪGI JĀIZLASA ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI, UN REĢISTRĒJOTIES TĪMEKĻA VIETNĒ  JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT TOS PIEŅEMT. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, TAD JŪS NEDRĪKST LIETOT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS.22

Versija ir spēkā no 10.12.2018.

Šajos Lietošanas noteikumos aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kādi piemērojami Jūsu reģistrēšanai tīmekļa vietnē www.autoera.lv un to lietošanai. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp SIA “JUKKA” un Jums kā tīmekļa vietnes www.autoera.lv lietotāju.

Šajos Lietošanas noteikumos reglamentēta mūsu Tīmekļa vietnes lietošana, kā arī Jūsu autoera.lv Konta atvēršana un lietošana. Kopā ar autoera.lv Privātuma politiku, pirkuma līgumu (pasūtīšanas noteikumi) starp Jums un autoera.lv, un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkuru citu dokumentu (ja tāds ir), tie veido tiesiskas attiecības starp Jums un mums. Jums ieteicams izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo Lietošanas noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Jūs vienmēr varat apskatīt pašreizējo Lietošanas noteikumu versiju mūsu Tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums, lai saņemtu kopiju pa e-pastu.

Personām, kuras nav reģistrētas Tīmekļa vietnē vai Lietotnē, būs iespēja apskatīt un izmantot tikai daļu no Tīmekļa vietnē un Lietotnē esošās informācijas, bet tām nebūs iespējas izmantot noteiktus Pakalpojumus. Šādām personām katrā ziņā jāievēro šie Lietošanas noteikumi, Privātuma politika un citi nosacījumi un noteikumi, kas paredzēti Tīmekļa vietnē, kā arī visi piemērojamie tiesību akti.

1. Definīcijas

1. 1  Šīm definīcijām, kad tās tiek izmantotas šajos Lietošanas noteikumos, ir šāda nozīme:
1. 1. 1 autoera.lv Konts nozīmē kontu, ko Klients ir izveidojis tīmekļa vietnē www.autoera.lv;
1. 1. 2 Klients ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder autoera.lv Konts;
1. 1. 3 Privātuma politika nozīmē politiku, ar ko tiek reglamentēta Tīmekļa vietnē publicēto personas datu apstrāde;
1. 1. 4 Pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, priekšrocības un privilēģijas, ko autoera.lv sniedz Tīmekļa vietnē reģistrētajiem Klientiem. Visi reģistrētajiem Klientiem sniegtie Pakalpojumi ir uzskaitīti šeit  https://autoera.lv/index.php?ukey=auxpage_pakalpojumi .
1. 1. 5 Konta darbības apturēšana nozīmē autoera.lv veiktās darbības saistībā ar Jūsu pieļauto šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu. Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarat piekļūt autoera.lv pakalpojumiem vai izmantot tos, kamēr nav pabeigta darbības apturēšana.
1. 1. 6 Lietošanas noteikumi nozīmē šos Lietošanas noteikumus, kas publicēti Tīmekļa vietnē;
1. 1. 7 autoera.lv nozīmē SIA “JUKKA”, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 40103033620 , juridiskā adrese: Slokas iela 219, Rīga, LV-1027;
1. 1. 8 Pirkuma līgums (pasūtīšanas noteikumi) nozīmē pirkuma līgumu, kas noslēgts starp Jums un SIA “JUKKA” un publicēts Tīmekļa vietnē  https://autoera.lv/index.php?ukey=auxpage_pasutisanas-noteikumi
1. 1. 9 Tīmekļa vietne nozīmē tīmekļa vietni, kas ir pieejama https://autoera.lv/
1. 1. 10 Mēs attiecīgā locījumā nozīmē autoera.lv;
1. 1. 11 Iepirkumu grozs nozīmē to preču sarakstu, kuras izvēlējies un iegādāsies Klients.
1. 1. 12 Jūs attiecīgā locījumā nozīmē Klientu.

 

2 .  autoera.lv konts

2. 1 Jums ir tiesības reģistrēties Tīmekļa vietnē un/vai autoera.lv Lietotnē, lai piekļūtu noteiktiem autoera.lv pakalpojumiem vai tos lietotu.
2. 2 Jūsu reģistrēšanās Tīmekļa  autoera.lv  ir bezmaksas.
2. 3 Jūs izveidojat kontu, izmantojot Jums piederošo e-pasta adresi. Jūs drīkstat reģistrēt tikai vienu kontu vienai e-pasta adresei.
2. 4 Visai informācijai, kuru Jūs sniedzat autoera.lv Konta atvēršanas laikā un Konta lietošanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam, ir jābūt precīzai un pareizai. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē un/vai izmantojot to, Jūs apliecināt un garantējat autoera.lv, ka autoera.lv sniegtā informācija un/vai dati un/vai dokumenti ir precīzi un atjaunināti un ka tie tā paliks spēkā katru dienu līdz Jūsu autoera.lv Konta slēgšanai.
2. 5 Autoera.lv saglabās tiesības atteikties atvērt Jums autoera.lv Kontu pēc saviem ieskatiem, nenorādot Jums iemeslu.
2. 6 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs esat iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nolīgumiem (ja tādi ir).
2. 7 Jums nav atļauts koplietot, piešķirt vai atļaut izmantot trešajām personām Kontu, ieejas Kontā pieteikšanās datus. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par ieejas Kontā datu konfidencialitātes un drošības uzturēšanu, kā arī par visām darbībām, kas varētu notikt Jūsu kontā.
2. 8 Ja Jums ir kādas norādes vai aizdomas par to, ka Jūsu autoera.lv Konts, pieteikšanās dati, parole vai citi drošības līdzekļi ir pazaudēti, nozagti, piesavināti, lietoti bez atļaujas vai citādi apdraudēti, tad Jums ieteicams mainīt savu paroli. Jums bez liekas kavēšanās jāsazinās ar autoera.lv, uzzinot par Jūsu autoera.lv Konta, pieteikšanās datu, paroles vai citu drošības līdzekļu nozaudēšanu, nozagšanu, piesavināšanos vai neatļautu lietošanu. Jebkura nepamatota kavēšanās mums par to paziņot var ietekmēt ne tikai Jūsu autoera.lv Konta drošību, bet rezultātā Jūs varat būt atbildīgs par jebkādiem radītajiem zaudējumiem.
2. 9 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs paziņojiet un apstipriniet, ka visas Jūsu kontā veiktās darbības (tostarp, bet ne tikai iepirkšanās, paziņošana, klikšķināšana, lai akceptētu jebkuru izvēles lodziņu, informācijas maiņa, abonēšana, jebkuru pasūtījumu veikšana vai jebkuru maksājumu veikšana, un citas) tiek uzskatītas par Jūsu veiktām.
2. 10 Kā nosacījumu Jūsu piekļuvei Tīmekļa vietnei un to lietošanai, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, izmantojot Tīmekļa vietni.
2. 11 Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Jūs piekrītat izmantot Tīmekļa vietni tikai saviem nolūkiem. Tīmekļa vietnē ir aizliegtas jebkādas komerciālas darbības, piedāvājumi pirkt, saites uz citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm un citas darbības.
2. 12 Šie Lietošanas noteikumi ir piemērojami Jums kopā ar privātuma politiku https://autoera.lv/index.php?ukey=auxpage_privatuma-politika
2. 13 Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt Jūsu konta darbību, iesniedzot pieprasījumu autoera.lv. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Jūsu iespējas izmantot autoera.lv Kontu tiks apturētas.
2. 14 Pēc Jūsu reģistrācijas beigām autoera.lv glabās Jūsu konta informāciju sešus mēnešus. Šajā laikposmā Jūs varat lūgt atjaunot savu kontu, nezaudējot nekādu informāciju.
2. 15 Ja Jūsu konta darbības apturēšanas laikā Jūs nepārdomāsiet, tad Jūsu konts tiks dzēsts.
2. 16 Pēc darbības izbeigšanas visa informācija, ko Jūs esat publiskojis,  paliek.
2. 17 autoera.lv patur sev tiesības apturēt jebkura konta darbību vai neatgriezeniski dzēst kontus sakarā ar šo Pakalpojumu noteikumu pārkāpumu vai jebkādu nelikumīgu vai neatbilstošu Tīmekļa vietnes vai pakalpojumu lietošanu.
2. 18 Ja Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs nevarēsiet iepirkties autoera.lv un izmantot autoera.lv pakalpojumus.
2. 19 Ja Jūs esat pārkāpis autoera.lv Lietošanas noteikumus un Jūsu konta darbība ir apturēta, tad Jūs varat sazināties ar autoera.lv komandu, lai iegūtu papildinformāciju, kas saistīta ar pārkāpumu un konta statusu.

 

3. Konfidencialitāte

3. 1 Mēs atzīstam, ka mūsu Pakalpojumu sniegšanas laikā mēs saņemsim personiska vai konfidenciāla informāciju un/vai informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai Jūsu personas datus un/vai jebkuru citu Jūsu sniegto informāciju un dokumentus, kā arī informāciju, kas saistīta ar Jūsu un autoera.lv attiecībām. Tāpēc mēs piekrītam, ka visa konfidenciālā informācija jāglabā uzticami un stingri konfidenciāli, un piekrītam, ka tā tiks izmantota tikai tiem nolūkiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, kā arī netiks izpausta nevienai trešajai personai.
3. 2 Konfidencialitātes pienākumu piemēro, ja vien nav panākta citāda vienošanās, un ja vien nepastāv gadījumi, kad autoera.lv šāda informācija būs jāatklāj saskaņā ar tiesību aktiem, noteikumiem vai lēmumu, ko pieņēmusi pārvaldes iestāde, vai kad attiecīgā informācija jau būs publiski pieejama.

 

4. Garantiju atruna

4. 1 autoera.lv nesniedz apliecinājumus par rezultātiem, kas jāiegūst, izmantojot tīmekļa vietni, autoera.lv sistēmas, pakalpojumus, informāciju vai saturu. Tā lietošana ir tikai Jūsu risks.
  4. 2 Tīmekļa vietne autoera.lv sistēmas, informācija, pakalpojumi un saturs tiek nodrošināti atbilstoši principam “tāds, kāds tas ir”. autoera.lv, tās licences devēji un piegādātāji, cik vien tas pēc iespējas pilnīgāk atļauts tiesību aktos, atsakās no visām gan izteiktām, gan netiešām, gan likumā noteiktajām, gan citādām garantijām, tostarp, bet ne tikai netiešajām garantijām par preču piemērotību tirdzniecībai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam nolūkam. autoera.lv un tās saistītie uzņēmumi, licences devēji un piegādātāji nesniedz apliecinājumus par un negarantē tīmekļa vietnē vai autoera.lv sistēmās vai to lietošanāsniegtā vai izmantotā satura, informācijas vai pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, drošību vai aktualitāti. Nekāda informācija, kuru Jūs esat ieguvuši no Tīmekļa vietas, nerada nekādas garantijas, kuras autoera.lv nav tieši norādījusi šajos Lietošanas noteikumos.
  4. 3 Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti netiešas garantijas ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā minētie ierobežojumi un izņēmumi uz Jums var neattiekties. Ja Jūs darbojaties kā pasūtītājs, tad šajos noteikumos netiek skartas Jūsu likumiskās tiesības, kuras nevar atcelt, ja tādas ir. Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos Lietošanas noteikumos paredzētie atbildības un garantijas ierobežojumi un izņēmumi ir taisnīgi un pamatoti.

   

  5. Atbildības ierobežošana

  5. 1 Ciktāl tas pieļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem un ciktāl citādi tiek atzīta autoera.lv atbildība par jebkuriem zaudējumiem, autoera.lv ir atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem. Ciktāl tas pieļauts ar tiesību aktiem, nekādā gadījumā autoera.lv, tās saistītie uzņēmumi, tās licences devēji, tās piegādātāji vai jebkuras trešās personas, kas minētas tīmekļa vietnē, nav atbildīgas ne par kādiem nejaušiem, netiešiem, brīdinošiem, sodošiem un izrietošiem zaudējumiem, neiegūto peļņu vai zaudējumiem, kas izriet no zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma, kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot tīmekļa vietni, autoera.lv sistēmas, informāciju, pakalpojumus vai saturu, pamatojoties gan uz garantiju, gan uz līgumu, gan uz pārkāpumu, gan uz neatļautu darbību, gan uz jebkādu citu juridisko teoriju un to, vai autoera.lv ir vai nav paziņots par šādu zaudējumu iespējamību. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, Jums šajos Lietošanas noteikumos noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izņēmuma līdzekļi un ir ierobežoti tikai ar tiem, kas skaidri paredzēti šajos Lietošanas noteikumos.

   

  6 . Intelektuālais īpašums

  6. 1 Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli tiek aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas un Eiropas tiesību aktiem, un pieder autoera.lv. Šāda satura neatļauta lietošana var būt autortiesību, preču zīmju un citu tiesību aktu pārkāpums. Jūs nedrīkstat pārdot, pārveidot, pavairot, attēlot, publiski izpildīt, izplatīt, radīt atvasinātus darbus vai citādi jebkādā publiskā vai komerciālā nolūkā lietot vai izmantot Tīmekļa vietnes saturu. Tīmekļa vietnes satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīkla vidē jebkādiem nolūkiem ir aizliegta.
  6. 2 Jūs atzīstat, ka autoera.lv pieder izņēmuma tiesības uz autoera.lv preču zīmēm. Jūs nedrīkstat izmantot autoera.lv kā daļu no jebkuras preces, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma, un Jūs nedrīkstat veikt vai atļaut nekādu darbību, kas neatbilst autoera.lv izņēmuma preču zīmju tiesībām Jūsu un autoera.lv tiesisko attiecību darbības laikā, ja vien Jūs iepriekš neesat saņēmuši autoera.lv piekrišanu un šādā gadījumā stingri ievērojot piekrišanas ietvaros paredzēto apjomu. Nekas šajos Lietošanas noteikumos nepiešķir Jums īpašumtiesības un nekādas tiesības uz Tīmekļa vietni, kas nav nepieciešamas, lai Jūs varētu piekļūt Tīmekļa vietnei un izmantot autoera.lv pakalpojumus. Jūs apņematies nepielāgot vai nemēģināt apiet vai dzēst nekādus paziņojumus, tostarp (bet ne tikai) paziņojumus par intelektuālo īpašumu, kas iekļauti Tīmekļa vietnē, un jo īpaši jebkādas digitālās tiesības vai citu drošību, kas ir iestrādāta vai iekļauta Tīmekļa vietnē un/vai Lietotnē.

   

  7. Sūdzības

  7. 1 Ja Jūs esat neapmierināts ar autoera.lv vai mūsu pakalpojumiem, tad Jūs varat vērsties ar sūdzību mūsu Klientu apkalpošanas dienestā. Jums ir skaidri jānorāda, ko Jūs vēlaties iesniegt. Tas palīdz mums atšķirt sūdzību no vienkārša vaicājuma.

   

  8. Dažādi

  8. 1 Reglamentējošie tiesību akti. Šos Lietošanas noteikumus, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citus dokumentus (ja tādi ir) reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visas domstarpības, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citiem dokumentiem (ja tādi ir), tiks atrisinātas saskaņā ar procedūrām, kas norādītas pirkuma līgumā.
  8. 2 Spēkā esamība. Šie Lietošanas noteikumi būs spēkā, kamēr Jūs izmantojat Tīmekļa vietn. Uz Jums attieksies Lietošanas noteikumu izdevums, kas bija spēkā tajā laikā, kad Jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.
  8. 3 Grozījumi. Šie Lietošanas noteikumi un visi papildu noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti. Informācija par gaidāmajām izmaiņām Jums tiks padarīta pieejama Jūsu autoera.lv Kontā un paziņojot Jums ar e-pasta starpniecību 30 (trīsdesmit) dienas pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šīm izmaiņām, tad saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem Jūs varat izbeigt sava līguma darbību ar autoera.lv.
  8. 4 Spēkā neesamība. Ja kāda tiesa vai juridiska iestāde konstatē, ka kāda no šo Lietošanas noteikumu normām nav spēkā, nav izpildāma vai nav likumīga, tad pārējās normas vēl arvien būs derīgas un spēkā esošas, un, cik vien tas iespējams, šī norma tiek grozīta, lai nodrošinātu, ka tā ir spēkā esoša, izpildāma un likumīga, vienlaikus saglabājot vai īstenojot tās komerciālo ieceri.
  8. 5 Izpildāmība. Neviena no šo Lietošanas noteikumu normām nav paredzēta kā izpildāma nevienai citai personai, izņemot Jūs un autoera.lv.


  Sazinājies ar mūms!Seko mūms Facebook!Skaties mūs Youtube!

  Informācija

  Klientu Serviss

  Piegādi nodrošina: Latvijas Pasts - Latvija
  Norēķinies ar:
  Jūsu informācijas drošību nodrošina:
  © AUTOERA ™ |1991- 2023g. SIA „JUKKA“. Visas tiesības ir aizsargātas. Bez SIA „JUKKA“ atļaujas aizliegts kopēt un izplatīt mājas lapā iekļauto informāciju.

  © AUTOERA ir specializēts auto rezerves daļu un aksesuāru autoveikals pašā Rīgas centrā kopš 1991g.
  AUTOERA veikala darba laiku skatīt šeit . AUTOERA piegādi lasīt šeit
  AUTOVEIKALS
  Vilhelma Purvīša iela 17, Rīga, LV-1050
  Pirm.Piektd. 8:00-18:00
  Sestdiena: 9:00-15:00
  Svētdiena: brīvdiena
  Informācija: 28648641, 28471062
  AUTOSERVISS
  Pēc pieraksta, lūdzu iepriekš zvanīt
  Pirm.Piektd. 9:30 -18:00
  Sestdiena: brīvdiena
  Svētdiena: brīvdiena
  Online pieraksts: spiest šeit
  Informācija: 28648641
  .

  Izvēlēties Valsts / Выберите Страну / Select Country

  Izvēlieties valodu / Выберите язык / Select language