IZVELIES VALSTI UN VALODU
Valsts:
Русский  English  Latviešu 
PĒC NOSAUKUMA VAI KODA
JŪSU PREČU GROZS
0 preces
 
VALSTS NUMURS vai VIN
Ievadiet LV valsts numuru vai VIN
(*bez atstarpēm vai svītriņam)
:
vai meklēt Kopējā Katalogā

Katalogs

KLIENTU PORTFOLIO

Zīmolu kvalitātes:

Premium
Vidējais
Ekonomisks

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI

Klientu atsauksmes

„Saņēmam sūtījumu ar Latvijas Pasts, paldies! P.S sildītājam vadu garums ir OK. „

Pieņēmam arī PAYPAL maksājumus!

TOP PRECE

Esam priecīgi par Tavu izvēli iegādāties preci mūsu veikalā.

Mēs darām visu iespējamo, lai iegādātā prece atbilstu Tavai izvēlei un iepirkšanās process sagādātu tikai pozitīvas emocijas. Tālredzīgs pircējs vienmēr domā par garantijām, tāpēc rūpīgi izlasi nosacījumus:

Garantija

 1. Visām SIA JUKKA interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā AUTOERA.LV klientu konsultantam.
 3. Nebēdā, ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem! Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.
 4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.
 5. Iegaumē! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt: -
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā); 
  3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot, vai rakstot e-pastu SIA JUKKA.
 6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, telefona, portatīvo datoru planšetdatoru komplektā esošie akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).
 7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  1. bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
  2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  3. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
  4. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);
  5. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
  6. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  7. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  8. ja esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
  9. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults);
  10. izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  11. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
 8. Salaboto preci, kas nav smagāka par 10 kg varam piegādāt Tev vēlamā vietā. Maksa par šo pakalpojumu ir 7 €. Ja vēlies izmantot šo iespēju, zvani pa tālruni 6212184.
 9. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinies ar datu rezerves kopijām.
 10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Tev ir šādas iespējas:
  - uzreiz dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (ņem līdzi pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu
  - nosūtīt preci mums SIA JUKKA, Turgeņeva iela 17, Rīga, LV-1027 (pievieno pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu (ja tādu ietvēris ražotājs);
  - zvani pa tālruni 6212184, Tevi uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu.           
 11.  - Atbilstoši LR MK noteikumiem, ja, prece nav smagāka par 10 kg, par preces nogādāšanu un preces nogādāšanas izdevumu segšanu uz, vai no servisa centra vai pie pārdevēja atbildīgs ir klients.
 1. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.
 2. Pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, nepieciešams parūpēties par iekārtā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu jo tas neietilpst garantijas nosacījumos.
 3. Lai preces labošana noritētu ātrāk, mēs iesakām pircējiem pašiem griezties kādā no ražotāja norādītajiem servisa centriem.

Lūdzam ņemt vērā, ka servisā nodotā prece ir jāizņem četrpadsmit (14) dienu laikā pēc izņemšanas paziņojuma dienas. Tas attiecās arī uz tām precēm, kuru piegādi klientam pēc servisa nodrošina SIA JUKKA  (uz Omniva pakomātu, DPD pickup punktu, uz Latvijas pasts pasta nodaļu vai ar kurjeru uz vēlamo adresi) - SIA JUKKA izsūta preci tiklīdz tā ir saņemta no servisa. Sākot ar piecpadsmito (15) dienu, tiek aprēķināta maksa par preces uzglabāšanu - 1 eiro (viens eiro) par katru uzglabāšanas dienu, ja klients nav informējis par citu, konkrētu izņemšanas datumu.

SIA JUKKA garantē preces glabāšanu 3 (trīs) mēnešus no izņemšanas paziņojuma dienas.

Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

 1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
 2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.
 3. Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:
  1. Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamais tās lietošanas nolūks.
  2.  
  Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz:
       Cenas attiecīgu samazinājumu
       Līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot) 
       Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās
 4. Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.
 5. Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.
 6. Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:
  1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības
  2. Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda u.c.
  3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju
  4. Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza apmēra prasībām
 7. Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība:
  1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@autoera.lv, vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: SIA "JUKKA" , Turgeņeva iela 17, Rīga, LV-1027. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi.
   Ja, sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu norādot
   - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   - iesnieguma iesniegšanas datumu;
   - strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  2. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   - Strīdu izšķiršana tiešsaitē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV
   - Strīdu risināšanas process: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
   - Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  3.  Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:
    Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
    Tālr.: 65452554;
    e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
    mājaslapa: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
    Maksa: Bez maksas
    Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam


Sazinājies ar mūms!Seko mūms Facebook!Skaties mūs Youtube!

Informācija

Klientu Serviss

Piegādi nodrošina: Latvijas Pasts - Latvija
Norēķinies ar:
Jūsu informācijas drošību nodrošina:
© AUTOERA ™ |1991- 2023g. SIA „JUKKA“. Visas tiesības ir aizsargātas. Bez SIA „JUKKA“ atļaujas aizliegts kopēt un izplatīt mājas lapā iekļauto informāciju.

© AUTOERA ir specializēts auto rezerves daļu un aksesuāru autoveikals pašā Rīgas centrā kopš 1991g.
AUTOERA veikala darba laiku skatīt šeit . AUTOERA piegādi lasīt šeit
AUTOVEIKALS
Vilhelma Purvīša iela 17, Rīga, LV-1050
Pirm.Piektd. 8:00-18:00
Sestdiena: 9:00-15:00
Svētdiena: brīvdiena
Informācija: 28648641, 28471062
AUTOSERVISS
Pēc pieraksta, lūdzu iepriekš zvanīt
Pirm.Piektd. 9:30 -18:00
Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena
Online pieraksts: spiest šeit
Informācija: 28648641
.

Izvēlēties Valsts / Выберите Страну / Select Country

Izvēlieties valodu / Выберите язык / Select language